تسنيم/ نظاميان بريتانيايي در اقدامي احتياطي در يکي از مراکز اصلي گردشگري لندن و نزديک دفتر نخست وزير انگليس مستقر شدند. به گزارش رويترز، يک منبع ارتش انگليس امروز سه شنبه اعلام کرد نظاميان مسلح در ورودي خيابان منتهي به مرکز ساختمان‌هاي دولتي لندن مستقر شدند. اين اقدام احتياطي پس از آن انجام شد که هفته گذشته فردي مسلح که به گفته رسانه‌هاي غربي اسلامگرا بوده است در نزديکي پارلمان کانادا اقدام به تيراندازي کرد. يک منبع نظامي به رويترز گفت تصميم فوق به دليل وجود خطر خاصي نيست اما يک اقدام بازدارنده محسوس است. بر اساس اين گزارش، هر روز دسته هاي گردشگر از کشورهاي مختلف در محلي که "هورس گاردز" خوانده مي‌شود براي بازديد جمع مي‌شوند؛ مکاني که فاصله اندکي تا دفتر نخست وزيري انگليس دارد. رويترز به نقل از يک منبع نظامي گفت، پليس پايتخت انگليس مسئول تامين امنيت لندن است و سربازان مسلح فقط در اين محل که جاذبه گردشگري است مستقر شدند چرا که اين محل يک پادگان نظامي نيز هست. انگليس در ماه آگوست به دليل تهديدات داعش در سوريه و عراق سطح امنيتي را افزايش داد.