فارس/ نشست اعضاي سازمان همکاري شانگهاي با حضور سران کشورهاي عضو از جمله ايران در قزاقستان در حال برگزاري است. طي روز جاري سران کشورهاي عضو سازمان همکاري شانگهاي در شهر آستانه، پايتخت قزاقستان، در نشست اين سازمان حضور پيدا کرده و درحال بحث درباره موضوعات مختلف اقتصادي و سياسي هستند. به گزارش راديو فري يروپ،، بحران اوکراين و روسيه‌ يکي از اصلي ترين موضوعاتي است که طي روز جاري سران کشورهاي عضو اين سازمان به آن پرداخته اند. کشورهاي چين، قزاقستان، قرقيزستان، روسيه و تاجيکستان در سال 1996 گروه شانگهاي را راه اندازي کردند و در سال 2001 نيز ازبکستان به اين گروه اضافه شد و نام آن نيز رسما به سازمان همکاري شانگهاي تغيير کرد. کشورهاي عضو اين سازمان در زمينه هاي سياسي، اقتصادي و نظامي با يکديگر همکاري داشته و کشورهاي افغانستان، هند، ايران، مغولستان و پاکستان در حال حاضر اعضاي ناظر آن محسوب مي شوند.