فارس/ وزارت مهاجرت بلژيک امروز اعلام کرد که اين کشور گام‌هاي بيشتري در زمينه اخراج امام جماعت‌ سعودي که افکار افراط‌گرايانه را در بزرگترين مسجد بزرگ اين کشور ترويج مي‌دهد، برداشته است. بنابر گزارش راديو RTL بلژيک، «تئو فرانکن» وزير مهاجرت بلژيک در اين مورد گفت که اجازه اقامت اين فرد لغو شد تا زمينه براي اخراجش فراهم شود و اگر چه او عليه اين تصميم اقدام کرده، اما اگر با درخواست تجديد‌نظر وي موافقت نشود، اين فرد بايد بلژيک را ترک کند. از مسجد بزرگ بروکسل که در دهه 1960 در قالب يک قرارداد انرژي، به مدت 99 سال در اختيار عربستان قرار گرفت، چندين بار به عنوان محلي براي نشر ديدگاه‌هاي افراط گرايانه ياد شده است. فرانکن گفت: «درباره مسجد اعظم مشکلي وجود دارد و من تصميم گرفته‌ام که مجوز امام جماعت اين مسجد را لغو کنم. ما شواهد روشني داريم که نشان مي‌دهد که اين فرد داراي ديدگاه‌هاي به شدت افراطي، سنتي و سلفي است. او براي جامعه و امنيت ما خطرناک بود.» در اطلاعات منتشر شده درباره اين اقدام، به نام اين فرد اشاره‌اي نشده است. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد