ايسنا/ عفو بين الملل از مقامات عربستان خواست "سلمان العوده" را فورا آزاد کنند. به گزارش روزنامه القدس العربي، عفو بين الملل در بيانيه‌اي در واکنش به درخواست دادستان کل عربستان براي اعدام سلمان العوده، مبلغ برجسته اين کشور گفت: ما به شدت از احتمال صدور حکم اعدام العوده و اجراي اين حکم نگرانيم. العوده از دو سال پيش که بازداشت شده در شرايط هولناکي به سر مي‌برد. او براي ماه‌ها در سلول انفرادي به سر برده و با جهان خارج بي ارتباط بوده است. در اين بيانيه عفو بين الملل خواهان آزادي فوري و بدون شرط العوده و لغو تمامي اتهامات وارده به وي شد. قرار است العوده روز يکشنبه در مقابل دادگاه "مبارزه با تروريسم" حاضر شود. مقامات سعودي سپتامبر ۲۰۱۷ مبلغان برجسته‌اي از جمله سلمان العوده، عوض القرني و علي العمري را بازداشت کردند. پيشتر اخباري مبني بر تصميم مقامات عربستان براي صدور حکم اعدام اين سه مبلغ منتشر شد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد