k ٣
٣

آخرین خبر/ دولت‌های طرفدار آمریکا در آرژانتین و شیلی چه بلایی سر مخالفان آورده‌اند؟

🔹در آرژانتین ۳۰ هزار نفر طی چند سال اخیر ناپدید شده‌اند


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید