k ١٤
١٠

آخرین خبر/ همه چیز از یک وعده انتخاباتی شروع شد، کسی فکرش را نمی کرد این وعده، انگلیس را گرفتار و سه نخست وزیر را از راس به پایین بکشد

ماجرای گرفتاری این روزهای انگلیس را در این ویدئو ببینید


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید