٧٣٦
٦

آخرین خبر/ ارزش پول ملی لبنان در پی تحولات این کشور با کاهش روبرو شد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید