ايسنا/ بر اساس جديدترين نظرسنجي انجام شده از سوي موسسه گالوپ، ميزان محبوبيت جو بايدن، رئيس جمهور آمريکا در حالي که در نظرسنجي قبلي ۵۶ درصد بود به ۵۰ درصد تنزل پيدا کرده که يک ميزان پايين جديد ثبت شده براي محبوبيت او محسوب مي شود.

به گزارش پايگاه بيزينس اينسايدر، اين نظرسنجي جديد که در بردارنده اين کاهش شش درصدي محبوبيت بايدن نسبت به نظرسنجي ماه ژوئن است، با پرسش از ۱۰۰۷ بزرگسال آمريکايي در فاصله ششم تا ۲۱ ژوئيه انجام شده است.
در اين نظرسنجي جديد، ۴۵ درصد از پاسخگويان نيز گفتند که عملکرد جو بايدن را تاييد نميکنند در حالي که پنج درصد هم گفتند که نظري ابراز نمي کنند.
در حالي که بايدن همچنان از محبوبيتي چشمگير معادل ۹۰ درصد در ميان دموکراتها برخوردار است ، ميزان تاييد او در ميان مستقل ها به ۴۸ درصد در اين نظرسنجي جديد تنزل پيدا کرده که براي نخستين بار به زير ۵۰ درصد از زمان آغاز رياست جمهوري او رسيده است.
همچنين ميزان حمايت از بايدن در ميان جمهوريخواهان نيز ۱۲ درصد بوده است.
بر اساس گزارش گالوپ، به رغم اين تنزل حمايت از بايدن، او همچنان در منطقه مثبت قرار داشته و "اين کاهش حدودا سه درصدي در ميانگين تاييد عملکرد براي روساي جمهور آمريکا بين سه ماهه اول و سه ماهه دوم دوره رياست جمهوري آنها معمول است.
ميانگين محبوبيت بايدن در سه ماهه اول رياست جمهوري اش معادل ۵۶ درصد بود.
بر اساس داده هاي گالوپ ميانگين محبوبيت بايدن در سه ماهه دوم رياست جمهوري اش ۵۳.۳ درصد بوده که هم از بيل کلينتون (۴۴ درصد) و هم از دونالد ترامپ (۳۸.۸) در مقايسه بالاتر است.
بايدن اواخر ژانويه و اوايل فوريه و همين طور در آوريل بالاترين سطح محبوبيتش در نظرسنجي هاي گالوپ را با ميزان ۵۷ درصد تجربه کرده است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar