مهر/ شهروندان مکزيک قرار است امروز با شرکت در يک همه پرسي ملي، به طرح دولت اين کشور در خصوص محاکمه پنج تن از رؤساي جمهور قبلي مکزيک رأي دهند.

به گزارش رويترز، شهروندان مکزيک قرار است امروز با شرکت در يک همه پرسي ملي، به طرح دولت اين کشور در خصوص محاکمه پنج تن از رؤساي جمهور قبلي مکزيک رأي دهند.
بر اساس اين گزارش، اين طرح که توسط «آندرس مانوئل لوپز اوبرادور» پيشنهاد شده، منجر به برانگيخته شدن فضاي اجتماعي در مکزيک شده است. مخالفين طرح معتقدند رئيس جمهور مکزيک در پس اجراي اين همه پرسي تنها اهداف سياسي و حزبي خود را دنبال مي‌کند.
رئيس جمهور مکزيک پيشتر، دولت‌هاي قبلي اين کشور را به فساد گسترده متهم کرده و ابراز اميدواري کرده بود که تعداد شرکت کنندگان در اين همه پرسي به حد مطلوب برسد.
لازم به ذکر است، دستکم ۴۰ درصد از جمعيت ۳۷ ميليون نفري مکزيک بايد براي اجرايي شدن طرح پيشنهادي رئيس جمهور اين کشور در خصوص لزوم محاکمه رؤساي جمهوري قبلي، در جريان همه پرسي، به آن رأي مثبت دهند. اين در حاليست که بسياري از کارشناسان نسبت به وقوع چنين رخدادي ابراز ترديد کرده‌اند.
دسته‌اي از مخالفين اين طرح نيز معتقدند با توجه به شرايط نامطلوب اقتصادي حاکم بر مکزيک و همچنين شيوع کرونا در اين کشور، اجراي چنين همه پرسي اشتباه بوده و صرفاً بر اساس اهداف سياسي مانوئل لوپز طراحي شده است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar