صدا و سيما/ مقامات  پاکستاني  معتقدند همکاري با آمريکا طي دو دهه گذشته در جنگ افغانستان ، به ضرر اين کشور تمام شد.

پاکستان همچنان معتقدند است  نبايد هيچ گونه مداخله خارجي در افغانستان  صورت گيرد و کشورهاي همسايه افغانستان با  هدف غلبه بر چالش هاي به وجود آمده و جلوگيري از بروز بحران انساني بايد به مردم افغان کمک کنند.

اين در حالي است که افغانستان امن و در صلح و آرامش نقش مهمي مي تواند در توسعه کشورهاي منطقه  ايفا کند.

سابقه  حضور ۲۰ سال آمريکا  در افغانستان چيزي جز خرابي، آوارگي و کشتار هزاران  کودک و زن و مرد افغان به همراه نداشته است.

همکاري هاي  منطقه اي به ويژه بين همسايگان افغانستان  مي تواند زمينه ساز صلح و آرامش در اين کشور و تقويت ارتباطات منطقه اي شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar