آخرین خبر/ جفری اپستین سرمایه دار آمریکایی که به اتهام قاچاق جنسی در زندان به سر می برد در زندان خودکشی کرد. روابط او با برخی سیاستمداران و شخصیت های پرنفوذ غربی مرگ او را با ابهام های فراوانی روبرو کرده است. گزارشی در این باره را با ترجمه گروه تحلیل های آخرین خبر می توانید مشاهده کنید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید