آخرین خبر/ دامنه برقراری قرنطینه عمومی به کشور هند نیز رسید.

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید