آخرین خبر/ برچسب درستی سنجی توییتر بر توییت های ترامپ امری نبود که رییس جمهور آمریکا تحمل آن را داشته باشد و با امضای فرمانی به دنبال فشار بر این شبکه اجتماعی است. گزارش المیادین در این باره را با ترجمه آخرین خبر می توانید مشاهده کنید.