آخرین خبر/ همان طور که این روزها در خبرها می بینید پس از قتل جرج فلوید به دست پلیس سفیدپوست آمریکایی اعتراضات گسترده ای آمریکا را درنوردیده است. در گزارش "المیادین" با ترجمه آخرین خبر با تاریخ برخی از اعتراضات مشابه در آمریکا پس از اقدامات نژادپرستانه پلیس می توانید آشنا شوید.