آخرین خبر/ لیبی رینگ تازه نبرد روسیه و آمریکا شده است. گزارش TRT در این باره را می توانید با ترجمه آخرین خبر مشاهده کنید.