آخرین خبر/ یک هفته پس از آغاز اعتراضات به کشته شدن یک سیاه پوست به دست پلیس آمریکایی، ترامپ معترضان را به نحو بی سابقه ای تهدید کرد. گزارش TRT درباره تحولات تازه آمریکا را با ترجمه آخرین خبر مشاهده کنید.