آخرین خبر/ سازمان تجارت جهانی رابطه عربستان با شبکه ماهواره ای بی آوت کیو که اقدام به پخش غیرقانونی مسابقات ورزشی می کرد و بدین گونه ضرر هنگفتی متوجه شبکه قطری بی ان اسپورتس کرد را تایید نمود. گزارش +AJ در این باره را با ترجمه آخرین خبر می توانید مشاهده کنید.