آخرین خبر/ نیویورک به تدریج در حال بهبودی از تاثیرات ویران کننده تسونامی کرونا در این شهر است. گزارش TRT در این باره را با ترجمه آخرین خبر می توانید مشاهده کنید. در این گزارش یکی از پزشکان بخش اورژانس در نیویورک از کمبود تجهیزات برای مقابله با وضعیت وخیم کرونا در این شهر گلایه کرده و گفته است شوک این رخداد را تا آخر عمر با خود حمل خواهد کرد.