فرهیختگان/متن پیش رو در فرهیختگان منتشر شده و انتشار آن در آخرین خبر به معنای تایید تمام یا بخشی از آن نیست

اینکه مرحوم هاشمی و خانواده سالروز ارتحال امام(ره) را کجا می‌گذراندند حتما جالب‌توجه خواهد بود و یکی از بخش‌های خواندنی کتاب خاطرات مرحوم هاشمی رفسنجانی را تشکیل می‌دهد؛ روزی که بخش‌های زیادی از جامعه به بزرگداشت بنیانگذار انقلاب اسلامی می‌پردازند و ارتحال ایشان را به سوگ می‌نشینند. این موضوع به‌ویژه در نخستین سال‌های بعد از درگذشت حضرت امام(ره) رنگ‌وبویی متفاوت از امروز داشت و احساس خلأ وجودی ایشان هنوز مشمول گذشت زمان نشده بود. همین باعث می‌شد عمده مسئولان و بسیاری از مردم به‌خصوص طیف‌هایی که بیش از دیگران دل در گرو انقلاب دارند، این روز بخصوص را به‌گونه‌ای دیگر سپری کنند و در فرصت تعطیلی آن قید تفریح و سفر و گشت‌وگذار و... را بزنند.
این رویه البته مثال‌های نقضی هم داشت. مرور خاطرات مرحوم هاشمی در 14خرداد سال‌های متمادی بعد از درگذشت رهبر فقید انقلاب، تصویر جالبی را از دغدغه‌های وی و خانواده‌اش در سالروز ارتحال حضرت ‌امام(ره) ترسیم می‌کند؛ تصویری که کلیدواژه «سد لتیان» و البته شمال و رامسر و... به‌طرز عجیبی در آن خودنمایی می‌کند، این درحالی است که در همین موقعیت، بسیاری از مشتاقان برای حضور در مراسم ارتحال کیلومترها مسافت را طی می‌کنند و برای تجدید بیعت با امام‌شان از شهرهای دور و نزدیک خود را به تهران می‌رسانند. هاشمی در روایتش از 14خرداد سال69 نخستین سالگرد ارتحال حضرت امام(ره) بعد از اشاره به حضور در مرقد با هلی‌کوپتر و کثرت جمعیت و بی‌نظمی‌های مراسم و... این‌طور می‌نویسد: «در ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﺑﺎ ﻫﻠﻰ‌ﻛﻮﭘﺘﺮ ﺑﻪ اردوﮔﺎه کلک‌چال در ﺷﻤﺎل ﺟﻤﺎران رﻓﺘﻴﻢ؛ ﻣﻜﺎن ﺟﺎﻟﺒﻰ اﺳﺖ. ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻧﺪﻳﺪه ﺑﻮدم... ﺑﺎ ﻫﻠﻰﻛﻮﭘﺘﺮ ﺑـﺮ ﻓﺮاز ﺗﻮﭼﺎل و ﺧﻂ ﺗﻠﻪ‌اﺳﻜﻰ و ﭘﻴﺴﺖ اﺳﻜﻰ ﭘﺮواز ﻛﺮدﻳﻢ؛ ﻣﻬﺪى ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت داد. مناظر خوبی است.»
او سال بعد از سفر فرزندانش به شمال می‌نویسد و ادامه می‌دهد: «ﺳﺎﻋﺖ 10ﺻﺒﺢ ﺑﺎ ﻫﻠﻲﻛﻮﭘﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺮﻗﺪ اﻣﺎم رﻓﺘﻴﻢ. ﻋﻔـﺖ ﻫﻢ آﻣﺪ. ﻳﺎﺳﺮ دﻳﺮوز ﺑـﻪ رﻓﺴﻨﺠﺎن رﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻓﺎﻃﻰ و ﺑﭽﻪ‌ﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ رﻓﺴﻨﺠﺎن و ﻓﺎﺋﺰه ﺑﻪ ﺷﻤﺎل رﻓﺘﻪ‌اﻧﺪ. ﻣﺤـﺴﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ‌ﺳﻮى ﺷﻤﺎل رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ‌ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻠﻮﻏﻰ ﺟﺎده ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.»
هاشمی در توضیح چگونگی سپری کردن 14خرداد سال 71 اینگونه روایت می‌کند: «ساعت 10صبح با هلی‌کوپتر به مرقد امام‌ رفتیم. رؤساى سه قوه، همراه آیت‌الله خامنه‌اى در مراسم شرکت کردیم؛ صحبت‌هاى رهبرى و شعارهاى فراوان و... .
با هلی‌کوپتر از همان‌جا به محل سد لتیان رفتم. تا ظهر تنها بودم. بعد ازظهر حاجیه والده و همشیره فاطمه رسیدند. آقاى [حمید] میرزاده هم آمد. با هم ناهار خوردیم. عصر کم‌کم فاطى، محسن، مهدى و یاسر آمدند. عفت هم ناهار را در پاویون مرقد با خانواده امام مانده بود و عصر آمد.»
در خاطرات مرحوم هاشمی از 14خرداد سال 72 هم این‌طور آمده که «به مرقد امام براى شرکت مراسم سالگرد رفتیم. قبل از نمازجمعه همراه با آقایان ناطق [نوری] و [محمد] یزدى در بالکن جایگاه در صحن غربى به احساسات مردم پاسخ دادیم؛ پرشور بود...
نماز جمعه را به امامت رهبرى خواندیم. به لتیان رفتیم. عفت و فاطى هم بعد از من آمدند. هواى مطبوعى داشتیم. عصر مقدارى پیاده‌روى کردم و کمى هم به تماشاى بازى والیبال بى‌هیجان و کم‌رونق پاسداران نشستم.»
اراده رئیس‌جمهور وقت بر گذران بخشی از فرصت این روز در منطقه سد لتیان درحالی است که او حتی در این سال که فضای سیاسی کشور نیز به‌کلی آرایش انتخاباتی به‌خود گرفته و درست یک هفته بعد از آن باید مجددا خود را به رای مردم بگذارد نیز از آن چشم‌پوشی نمی‌کند و ترجیح می‌دهد زمان را به قدم‌زدن در هوای مطبوع و تماشای بازی بگذراند.
هاشمی مراسم بزرگداشت 14 خرداد سال 73 را هم این‌طور روایت می‌کند: «براى مراسم سالگرد، به مرقد امام رفتیم. عفت هم جداگانه رفت. آیت‏‌الله خامنه‌اى قبل از من رسیده بودند. با سفارش واحد حفاظت، تصمیم گرفتیم که امسال، مثل سال‌هاى قبل، هنگام سخنرانى آیت‏‌الله خامنه‌اى عمل نشود. سال‌هاى قبل، رؤسای سه‌قوه، پشت تریبون سخنرانى می‏‌نشستند. محافظان این اجتماع را مخالف ضوابط حفاظت مى‌دانند؛ قبول کردیم که در جاى دیگرى بنشینیم.
محل را ترک کردم و به لتیان آمدم. بعضى از بچه‌ها قبل از من رسیده بودند. نوشتن خاطرات سفر را تکمیل کردم. عفت هم به ما ملحق شد؛ ناهار را با خانواده امام، در مرقد مانده بود. تا شب به مطالعه و استراحت و قایق‌سواری گذشت.»
سال74 هم تقریبا همین روال برقرار است، با این تفاوت که هاشمی حضور در مراسم شب قبل و ملاحظات امنیتی را بهانه کرده و برخلاف قاطبه مسئولان ارشد نظام، اساسا در مراسم بزرگداشت سالروز ارتحال حضرت امام(ره) شرکت نمی‌کند؛ «برای مراسم رحلت امام به مرقد نرفتم؛ سال‌های گذشته می‌رفتم، چون دیشب آنجا بودم و ملاحظات امنیتی هم اجتماع سران در چنین نقطه‌ای را تجویز نمی‌کند. به سد لتیان رفتیم. جمعی از بچه‌ها هم جمع شدند. عصر و شب، باران حسابی بارید. وقت به استراحت و مطالعه گذشت.» این البته درحالی است که تقریبا همه‌ساله همه سران نظام با درنظر گرفتن پروتکل‌های امنیتی مقتضی در مراسم بزرگداشت 14خرداد و برخی دیگر از مراسمات مشابه حضور می‌یابند و در هیچ‌یک از این سال‌ها چالش امنیتی خاصی نیز مشاهده نشده است.
مرحوم هاشمی در خاطرات سال75 نیز از همراهی سیدحسن خمینی و ناطق نوری برای حضور در مرقد و احساسات پرشور جمعیتی که بیشتر از سال‌های قبل آمده بودند می‌نویسد و ادامه می‌دهد: «آنجا را به‌سوى سد لتیان ترک کردم. محسن هم با من بود. تا عصر فاطى و فائزه و مهدى و بچه‌هایشان و جمعى دیگر از بستگان رسیدند. تا شب به مطالعه و قدم‌زنى گذشت.»
آن‌طور که در کتاب مجموعه خاطرات مرحوم هاشمی در سال76 آمده، او در سال پایانی مسئولیت خود در دولت نیز به‌کلی قید حضور در مراسم بزرگداشت 14خرداد را زده و ترجیح داده این چند روز تعطیلی را در جایی خوش‌آب‌وهواتر از جنوب تهران سر کند؛ «براى استفاده از سه‌روز تعطیلى، ساعت 10صبح با اتومبیل عازم رامسر شدیم. عفت، براى مراسم سالگرد به مرقد امام رفت و بعدا به ما ملحق شد. ساعت پنج بعدازظهر، وارد استراحتگاه رامسر شدیم. امروز باران خوبى باریده است. تا شب به قدم‏‌زدن و استراحت و مطالعه نتایج مطالعات جهادسازندگی، درباره طرح آبراه خزر – خلیج‌فارس گذشت. بچه‌ها تاخیر داشتند.»
 
 
بستن ارسال نظر

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar