آخرین خبر/ شهری که مردمش عاشقند
پرندگانش بر دستانت می نشینند
حال می فهمم
چرا کودکان شهر من
به پرندگان سنگ می زنند...

حمید رحمانی
با کانال تلگرامی «آخرین خبر» همراه شوید