آخرین خبر/ همیشه اولین شکست، سخت‌ترین شکست است،
بعدش به آن عادت می‌کنیم ...


در ستایش مرگ
ژوزه ساراماگوما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید