آخرین خبر/ و من، منی که امروزم را هدر داده ام به چه حقی می‌توانم فردا را بخواهم ...؟!

مون بزرگ
آلن فورنیه
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید