آخرین خبر/ تنهایی چه دلچسب تر میشه وقتی میفهمی آدما اونجوری که نشون میدن نیستن !


قهرمانان و گورها
ارنستو ساباتو
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید