آخرین خبر/ لیلا اوتادی در اینستاگرامش نوشت:

ناگهان خوابی مرا خواهد ربود من تهی خواهم شد از فریاد درد