آخرین خبر/ این کتاب دنیایی را به تصویر کشیده که در آن سالهاست انسان‌ها مطالعه‌کردن را به دست فراموشی سپرده‌اند و کتاب‌خواندن تبدیل به یک ناهنجاری شده و نوعی جرم محسوب می‌شود.
به افرادی که در خانواده‌های اهل مطالعه زندگی میکنند لقب دیوانه داده میشود. در این دنیا وظیفه اصلی آتش‌نشان‌ها به آتش کشیدن و نابود کردن این افراد و خانه‌هایشان است.
داستان از زبان آتش‌نشانی روایت می‌شود که دنیای اطرافش را ‌کسل‌کننده می‌یابد و متوجه شده زندگی خودش و خانوادش تبدیل به یک چرخه تکراری
شده است و هیچکس تصوری از دنیایی که میشود در آن آزادانه تصمیم گرفت، فکر کرد و مفهوم‌زندگی در آن چیزی بیشتر از زنده ماندن باشد، ندارد.
مونتاگ در طی عملیات با زنی ملاقات می‌کند که هرگز حاضر نمیشود تا از منزل خود خارج شود و مونتاگ و همکارانش ناچار می‌شوند که خانه را با ساکنینش به آتش بکشند. پس از مدتی این افکار باعث ایجاد تردید اون نسبت به کارش می‌شود و زندگیش را دگرگون می‌کند. .
کتاب فارنهایت ۴۵۱ تنها رمان علمی تخیلی و شاهکار ری برد بری است که نگاه ویژه ی او به دنیا و انسان‌ها را به تصویر کشیده است.

فارنهایت 451

ری بردبری

از اینستاگرام luckybooks