آخرین خبر/ شکرگزاری یک نیروی شفابخش است و ما را در ارتفاعی بالاتر از غصه های زمینی قرار می‌دهد ...

شکرانه
لوییز ال هی
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید