آخرین خبر/ سیا (CIA) برکاستهٔ عبارت انگلیسی Central Intelligence Agency به معنای ادارهٔ اطلاعات مرکزی ایالات متحده است.
در جهان سازمانی به نام سیاه وجود ندارد و ادعای دوستان غلط‌نویس مبنی بر تغییر سیا به سیاه توسط تصحیح خودکار یا پیش‌بینی واژگان، موجه نیست زیرا اولاً صفحه‌کلیدهای هوشمند، سیا را به سیاه تغییر نمی‌دهند و ثانیاً بعد از نوشتن واژه‌ٔ سازمان، با نوشتن حروف ابتدایی کلمه‌ٔ سیا، این تنها واژه‌ٔ پیشنهادی خواهد بود.
امتحان کنید.

از صفحه اینستاگرام dorost.nevisi.officialما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید