آخرین خبر/ برای بار...
هزارم می‌گویم...
که دوستت دارم...
چگونه می‌خواهی شرح دهم...
چیزی را که شرح دادنی نیست...

نزار قبانی


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید