آخرین خبر/ وقتى واقعا چیزى را بخواهید راهى براى به دست آوردنش پیدا خواهید کرد اما وقتى از ته دل خواستار چیزى نباشید برایش بهانه جور مى‌کنید.


خودت باش دختر
ریچل هالیس
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

منبع : آخرین خبر