آخرین خبر/ چه سازم که سوی تو راهی ندارم
کجایی که جز تو پناهی ندارم

چگونه کشم بار هجرت چو کوهی
که من طاقت برگ کاهی ندارم

وصال تو یکدم به دستم نیاید
که سرمایه و دستگاهی ندارم

عطار نیشابورى


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید