آخرین خبر/ آرام باش عزیز من، آرام باش
حکایت دریاست زندگی
گاهی درخشش آفتاب
برق و بوی نمک
ترشح شادمانی
گاهی هم فرو می‌رویم
چشم‌های مان را می‌بندیم
همه جا تاریکی است.

آرام باش عزیز من
آرام باش
دوباره سر از آب بیرون می آوریم
و تلالو آفتاب را می بینیم
زیر بوته ای از برف
که این دفعه
درست از جایی که تو دوست داری، طالع می شود

شمس لنگرودی
برگرفته از time-dialog

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید