آخرین خبر/ با ادب و مهربانی می توانید مردم را قابل انعطاف و اطاعت پذیر سازید، تاثیر ادب در طبیعت انسان مانند اثر گرما بر موم است.


درمان شوپنهاور
اروین د یالوم
#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید