تسنیم/ علیرضا قزوه، از شاعران کشور، تازه‌ترین سروده خود را به حال و هوای این روزها که جامعه جهانی پنجه در پنجه مرگ در حال مقابله با کروناست، اختصاص داده است.
چه رازها که هدر رفت و روزها که هبا شد
چه می کنید اگر خاک هم پر از کرونا شد؟

اگر که سقف و ستون‌های خانه پر شد از آتش
وبال گردن ما بدتر از هزار وبا شد

چه آتشی است که افتاده در جهان‌؟ چه عذابی است
شبیه صبح قیامت، شبیه روز جزا شد!

همیشه قسمت ما درد بود و داغ و جدایی
دوباره آه و غم و غصّه، سهم آینه‌ها شد

چراغ‌های توسّل! به روی دست بگیرید
به مضطران پریشان بگو که وقت دعا شد

دعا کنیم که با عقل و عشق و صبر و توکّل
هزار قفل شکست و هزار پنجره وا شد

چه دیدهاید خدا را که شاید از پس طوفان
هزار باد موافق رفیق کشتی ما شد

ز عقل و حکمت و تقوی مدد بگیر که شاید
کلید معجزه‌ روزگار، دست شما شد

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید