ایبنا/ در این ویدئو با نظرات گروس عبدالملکیان در پویش تندرست باش ای ایران و راهکار های او برای این روزهای قرنطینه خانگی آشنا می شویم.

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید