آخرین خبر/ اگر کاری انجام دهم که که دیگران از آن خوش‎شان نیاید اما خودم حس خوبی نسبت به آن داشته باشم، خوشحالم. اگر دیگران من را بابت کاری ستایش کنند ولی خوم راضی نباشم، احساس ناراحتی میکنم.


هنر خوب زندگی کردن
آندره موروآ


#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید