آخرین خبر/ روزی که تو بیایی،
برای همیشه بیایی
و مهربانی با زیبایی یکسان شود.
روزی که ما دوباره
برای کبوترهایمان دانه بریزیم
و من آن روز را انتظار می‌کشم
حتی روزی که دیگر نباشم...

احمد شاملو

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید