آخرین خبر/ ‌بنا نداریم که نویسندهٔ کپشن را به شلاق ملامت بنوازیم، از این رو فرض می‌کنیم «واو»های زیادی که در نوشته به‌کار رفته است، سبب شده است تا حساب درست و غلط از دست آقای کوشکی در برود. ایشان در خط سوم، «را»ی مفعولی را تبدیل به «واو» کرده‌اند در حالی که درست این بود که بنویسند: یک سریال رو یا یک سریالو

در واقع «را»ی نشانه‌ٔ مفعول، «واو» عطف در نظر گرفته شده است.
البته در خط دوم هم یک «را»ی مفعولی بعد از واژه‌ٔ «تلاششون» حذف شده است و در خط آخر هم «مطمئن» را «مطمعن» نوشته‌اند.

امیدواریم اهالی هنر و فرهنگ در این مواد ریزبینی بیشتری به خرج بدهند.