تسنیم/ شهرام شکیبا شاعر و مجری کشورمان در بیست‌و‌ششمین قسمت از ویژه برنامه "ضیافت عاشقی" به خواندن حکایتی از کتاب "جامع التمثیل" پرداخته است.