آخرین خبر/ بند آخر سووشونِ سیمین دانشور:
خواهرم گریه نکن روزی در خانه‌ات درختی خواهد رویید و درختانی در شهرت و بسیار درختانی در سرزمینت و باد پیغام هر درخت را به گوش درختان دیگر خواهد رسانید و درختان از باد خواهند پرسید در راه که می‌آمدی سحر را ندیدی؟

«سووَشون» را رمانی «رمزی- سیاسی» دانسته‌اند که از دو لایه «بیرونی» و «درونی» تشکیل شده است. از همین شرح کوتاه می‌توان لایه درونی یا رمزی سووشون را دید، مثلاً، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌«خانه» همه «ایران» است و «زری» نماینده زن ایرانی و «یوسف» نماینده قشر روشن‌فکر این مملکت است. خلاصه آنچه بر این خانه و خانواده می‌رود، بر همه کشور ما در نیمه اول سال ۱۳۳۲، هم‌زمان با «کودتای ۲۸ مرداد ۳۲» و «شکست جبهه ملّی» رفته است. شنیدن این کتاب گویا را به شما پیشنهاد می‌کنیم.

* این کتاب گویا، تنظیمی است از کتاب «سووَشون» نوشته «سیمین دانشور» که به هفده زبان ترجمه شده است.
نویسنده: نیما مهر
کارگردان: حمید منوچهری

قسمت چهارم

صوت/ داستان «سووشون» اثر سیمین دانشور- قسمت چهارم
صوت/ داستان «سووشون» اثر سیمین دانشور- قسمت چهارم