ایسنا/ «ایران تنها قربانی سیاست‌های آمریکا نیست» نوشته علی‌ کسیری منشر شد.

در معرفی این‌ کتاب با عنوان فرعی «درباره آینده‌پژوهی نظام جهانی و پیش‌بینی تحولات جهان در دهه ۲۰۲۰ میلادی» که در نشر آثار فکر راهی بازار شده، آمده است: محوریت این پژوهش، بر اساس سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا، به عنوان تنها ابرقدرت بدون رقیب نظام جهانی در دوران پس از شوروی بنا شده و تلاش‌ها بر آن بوده است تا با بررسی تاریخچه تقابل آمریکا با هر سه قدرت مستقل نظام جهانی در دوران پس از شوروی، یعنی روسیه، چین و ایران، در وهله نخست تعریف دقیقی از شرایط امروز این حاکم بر نظام جهانی ارائه شود. سپس با واکاوی بسیاری از داده‌های ژئوپلیتیک، چون داده‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی و همچنین با ارزیابی میزان ضعف و قدرت هر چهار کشور نام‌برده، محتمل‌ترین رویدادهای جهان در دهه ۲۰۲۰ میلادی بررسی شود.

برای آن‌که فضای کتاب برای شما و به ویژه کسانی که شناخت مناسبی نسبت به مساله نظام جهانی ندارند، ساده‌تر باشد، تلاش شده است تا با گذری بسیار کوتاه اما تحلیلی بر چگونگی شکل‌گیری نظام جهانی و سرگذشت این پدیده نوظهور در قرن‌های اخیر و به ویژه در دوران پساشوروی، کلیات بحث تا حدودی بر همگان و حتی مخاطب عام بازگردد و آن‌ها هم بتوانند با درکی دقیق‌تر، کم و کیف فرضیات و احتمالات مطرح‌شده در این کتاب را درک کنند.


این کتاب تنها یک بررسی علمی از فرضیات محتمل در تحولات دهه ۲۰۲۰ میلادی جهان است و نه چیزی بیشتر! که بخش‌هایی از آن هم بنا به مصالح امنیتی و اطلاعاتی به نگارش درنیامده است. با این حال اما تمام تلاش نویسنده بر آن است که هیچ نکته ضروری و مهمی از قلم نیافتد، زیرا بزرگترین اشتباه در حوزه پژوهش‌های سیاسی و ژئوپلیتیک، لحاظ بیش از حد تعارفات سیاسی و ملاحظات حکومتی است که منجر به پژوهش‌های فرمایشی و غیرواقع‌بینانه خواهد شد که استمرار آن در طولانی‌مدت، عملاً درک واقع‌بینانه از تحولات جهان را سخت خواهد کرد.