آخرین خبر/ خاطره اسدی در اینستاگرامش نوشت:

این کتاب برای من خیلی خاصه ، خیلی
نمیتونم بگم چقدر
و نمیتونم بگم چرا
دیروز تصمیم گرفتم دوباره بخونمش و.....
پرت شدم به یه عالم دیگه و ...
خلاصه روز عجیبی رو گذروندم، که اونم نمیتونم بگم پ ن : پاییز سال ۸۸
این هدیه ی جذاب ، با ٤ خط نوشته ى قشنگ و امضاء