ایرنا/ این کتاب۲۲۶ صفحه‌ای با شمارگان یک‌هزار نسخه از سوی نشر راز نهال به چاپ رسیده و رانه کتابفروشی‌ها شده است.
مطالب این کتاب در چهار فصل ارایه شده که فصل اول آن حاوی کلیات است و نویسنده در این جستار کوشیده تا تعریفی از ضرب‌المثل و ویژگی‌های آن ارایه کند و انواع ضرب‌المثل فارسی و فواید آن را شرح داده و تفاوت ضرب‌المثل را با اصطلاحات ضرب‌المثلی عنوان کند.
در این بخش همچنین در خصوص تاریخ پیداش امثال و حکم ، نقش ضرب‌المثل در زبان و ادبیات و اثربخشی ضرب‌المثل‌ها توضیحاتی ارایه شده است.
نویسنده در گام دوم این کتاب فهرستی از ضرب‌المثل‌های رایج منطقه ساوه و زرندیه را به ترتیب حروف الفبای فارسی با گویش ویدری و ساوجی ارایه کرده و نمونه‌هایی از ضرب‌المثل الویری و مثل‌ها به گویش مامونیه را نیز بیان کرده است.
در فصل سوم کتاب چیستان و معما در اصطلاح و لغت شرح داده شده است و انواع چیستان و معما و تفاوت آن‌ها با هم واگوشکو نمونه‌هایی از معماهای ترکی مناطق ساوه و زرندیه (تاگماجا) ارایه شده است.
نویسنده در فصل چهارم کتاب در خصوص باورهای ساوه وزرندیه مطالب مبسوطی را ارایه داده است و نمونه‌هایی از این باورها را در بین مردم منطقه شرح داده استمکه از جمله آن می‌توان به باورها در خصوص مار، آیین‌های نوروزگان، اثر دعا بر زندگی و نفرین اشاره کرد.
در مقدمه این کتاب آمده است: هر قوم و ملتی با باورها و ارزش‌هایش معرفی می‌شود و فرهنگ مجموعه‌ای از عناصر کلامی و رفتاری یک قوم است که ارتباط، انتقال تجارب، آرزو ها و دانش آنان را به نمایش می‌گذاردو درک مفاهیم نهفته در عناصر انتقال فرهنگ اهمیت زیادی دارد.
کتاب حاضر کوششی علمی و تحقیقاتی است که به زبان‌های ترکی و فارسی و برای حفط فرهنگ مردمان دیار ساوج و زرندیه انجام شده و هدف نویسنده از آن حفظ داشته‌های فرهنگی این منطقه و پیشگیری از نابودی داشته‌های گویش ترکی در خطه ساوج است که با گردآوری معما و ضرب‌المثل و چیستان دنبال شده است.

قیمت هر جلد از این کتاب که از منظر فرهنگ فورلکور اهمیت ویژه‌ای دارد برای علاقه‌مندان به کتابخوانی ۱۷ هزار تومان است.