تسنیم/ مدیر اجرایی طرح گرنت از انتشار ۳ عنوان از کتاب‌های کودک و نوجوان ایران در سوئد با حمایت ایران خبر داد.
علی فریدونی رئیس اداره مجامع و تشکل‌های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌ گفت: این کتاب‌ها که از سوی نشر افق در ایران منتشر شده‌اند،‌با حمایت گرنت توسط ناشر سوئدی ترجمه و منتشر شده است.
وی گفت: "جوجه تیغی‌های پسرعمو" نوشته مجید راستی،‌ "چه کسی آقای صورتی را می‌شناسد؟" نوشته مژگان کلهر‌، "ساندویج ساز مودم اسبی‌باف" نوشته مهدی رجبی این 3 عنوان کتاب هستندکه توسط انتشارات رایتون منتشر شده است.
فریدونی گفت: این کتاب‌ها با گرنت 500 یورویی در سوئد ترجمه و منتشر شده‌اند.