آخرین خبر/ پاره پاره از تن خود می‌برم
آبی از خون دل خود می‌خورم

من در این بازی چه بردم؟ باختم
داشتم لعل دلی، انداختم

باختم، اما همین برد من است
بازی ای زین دست، در خورد من است

زندگانی چیست؟ پر بالا و پست
راست همچون سرگذشت یوسف است

گر چنین خون می‌رود از گرده‌ام
دشنه‌ی دشنام دشمن خورده‌ام

شعر و دکلمه از هوشنگ ابتهاج
اینستاگرام time_dialog