آخرین خبر/ درختان به او سلام می کنند

اگر مثنوی نمی دانی، اگر مولوی نمی خوانی، اگر گلستان و بوستان را بلد نیستی، اگر سعدی را نمی شناسی؛ عیبی ندارد به خانقاه کوه بیا و به روایت دهقان نور علی گوش کن، ببین پسر خالق چه می گوید:
درخت ها صاحبشان را می شناسند. درخت ها به صاحبشان سلام می کنند. درخت ها قهر می کنند، درخت‌ها آشتی می کنند. درخت ها حرف می زنند اما زبان ندارند، زبان درختان را باید آموخت...
برای فهمیدن جهان سواد لازم نیست، کتاب لازم نیست. معرفت لازم است.

سلوک، راه رفتن به سمت رازهای جهان است و معرفت کنار زدن پرده های غفلت.
آنکه می داند درختان حرف می زنند، به معرفت رسیده است و آنکه سخن گفتن به زبان درختان را بلد است رازی از رازهای جهان را گشوده است.
چنین کسی زیستن را فهمیده و زندگی را به سرانجام رسانده است.
او اگر از این جهان برود، دیگر کار نا تمامی ندارد.

عرفان_نظرآهاری
بر گرفته از @erfannazarahari