جام جم/ در اندرونی همایونی نشسته ماسماسک همراه اسکرول می‌کردیم. راپورت رسیده بود قیمت گیلاس فروکش کرده و پایین آمده. فورا خشایار را به حضور طلبیده ده تومن وجه رایج مملکت پر شالش گذاشتیم و فرمودیم: پسر تو چه مباشری هستی که حواست نیست ما امسال نوبرانه تابستانی میل نفرموده‌ایم؟ بدهیم چپقت را چاق کنند؟ عارض شد تصدق نوبرانه لطیف است. با این اوضاع کرونا یک پاف الکل بزنیم رویش شل و ول شده و از دهن می‌افتد. صبر کنید چشم. فرمودیم پدرسوخته لازم نکرده اصول‌دین یاد ما بدهی. این ده تومن را بگیر برو سه کیلو گیلاس درشت مجلسی بخر. این تف را می‌اندازیم کف ایوان، خشک نشده برگشتی! دیدیم خشایار هی این پا و آن پا می‌کند. فرمودیم چه مرگت است برو دیگر. عارض شد سه کیلو با ده تومن؟ آن‌هم مجلسی و درشت؟ فرمودیم نه پس از این مزخرف‌های کرمو بخر. حرفش را مزه‌مزه کرد و گفت: قربان، گیلاس شده کیلویی 140هزار تومن. رجال و سیاسیون و دست‌اندرکاران کلی بگیر و ببند کرده‌ و قیمت را کشیده‌اند پایین. فرمودیم که خوب است دیگر پایین کشیده برو بخر. گفت کشیده پایین ولی نه تا آن حدی که شما فکر کرده‌اید. شده کیلویی 129هزار تومن. الحق بد خورد توی ذوق‌مان. رفتیم بیخ فریزرمان را گشتیم. یک مشت آلبالوی خشک نمک‌زده پیدا کردیم. چهارتایش را ریختیم توی دهان مبارک روبه‌روی کولر دراز کشیدیم بلکه خواب گیلاس ببینیم.

نویسنده : حامد عسکری شاعر و نویسنده