آخرین خبر/ تقدیم به تمام دختران سرزمینم
سوگواره ای در عزای دخترانکان مظلوم، قربانیان خشم و خشونت، کشتگان تاریکی و تعصب، آسیب دیدگان نادانی و نیاز، سوختگان در آتش جهل و جهنم.

باشد که مرهمِ شفقت بسازیم و دوایِ دانایی.
باشد که مهربانی و مدارا بیاموزیم.
باشد که دخترانمان را دوست بداریم اما از دوست داشتن داس و تبر و خنجر نسازیم.
باشد که دست‌هایمان را به عشق بشوییم نه به خون...

عرفان نظرآهاری
کانال تلگرام erfannazarahari