مرکز پاسخگویی به شبهات فضای مجازی/ کتابی که نویسنده‌اش هم از آن انتقاد کرد؛ چرا ماجرای حمله اعراب به ایران در کتاب «دو قرن سکوت» قابل استناد نیست و مطالبش احساسی و غیرعلمی است؟