آخرین خبر/ کلمه‌هایی وجود دارن که تلفظشون یکسان ولی املاشون متفاوته و همین تفاوت باعث می‌شه معنی‌هاشون هم یکی نباشه.
به این واژه‌ها هم‌آوا می‌گیم.
پس موقع نوشتن هر کلمه باید املای صحیح اون رو بدونیم تا منظورمون رو درست برسونیم.

عاجل و آجل دو واژهٔ هم‌آوا هستن:
عاجل: فوری، سریع

آجل: آینده
پس شفای عاجل رو آرزو می‌کنیم نه شفای آجل.

dorost.nevisi.official