شهرآرانیوز/ مجموعه ‌شعر «قطار سفید» شمس لنگرودی به‌تازگی توسط نشر نگاه منتشر و راهی بازار نشر شده است.
این‌کتاب دربرگیرنده گزیده‌اشعار این‌شاعر از ۳ کتاب پیشین او همراه با تعدادی شعر جدید است. «کتاب کویر»، «کتاب موسیقی (اشعاری در ستایش سازها)» و «منظومه بازگشت و اشعار دیگر» ۳ کتابی هستند که گزیده‌اشعارشان در «قطار سفید» چاپ شده است.
«قطار سفید» پانزدهمین کتابی است که نگاه از شعر، داستان و نوشته‌های نظری لنگرودی منتشر می‌کند.
این‌کتاب با ۲۲۱ صفحه و قیمت ۳۵ هزار و ۵۰۰ تومان منتشر شده است.